"western window" — Słownik kolokacji angielskich

western window kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachodnie okno
  1. western przymiotnik + window rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I gestured toward an upholstered chair by the western window.

    Podobne kolokacje: