"well-researched book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobrze zbadana książka
  1. well-researched przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As Cohen so amply demonstrates in her well-written and well-researched book, he did what he believed was right and he expected others to follow.

    Podobne kolokacje: