"well clear" — Słownik kolokacji angielskich

well clear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bardzo czysty
  1. well przysłówek + clear przymiotnik
    Silna kolokacja

    He kept going until they were well clear, beyond the horses.

    Podobne kolokacje: