"welcome at the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mile widziany wtedy
  1. welcome czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I'd just welcome an end to all the bitterness-and the peculiar institution at the same time.

    Podobne kolokacje: