"wear vests" — Słownik kolokacji angielskich

wear vests kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a vest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś kamizelki
  1. wear czasownik + vest rzeczownik
    Silna kolokacja

    Even though I was wearing a vest, he could cap me with a head shot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo