"wear a vest" — Słownik kolokacji angielskich

wear a vest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś kamizelkę
  1. wear czasownik + vest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Even though I was wearing a vest, he could cap me with a head shot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo