"wear skulls" — Słownik kolokacji angielskich

wear skulls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś czaszki
  1. wear czasownik + skull rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In Twilight Princess Dinalfos wear skulls and armor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo