"wear one's vest" — Słownik kolokacji angielskich

wear one's vest kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear a vest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić czyjś kamizelka
  1. wear czasownik + vest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Even though I was wearing a vest, he could cap me with a head shot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo