"wear one's boots" — Słownik kolokacji angielskich

wear one's boots kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear boots
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić czyjś buty
  1. wear czasownik + boot rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She was wearing boots, and couldn't feel much of anything.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo