"wchodzić w rachubę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wchodzić w rachubę" po polsku

idiom
 1. be out ****   potocznie
  Your trip to France is absolutely out. (Twój wyjazd do Francji absolutnie nie wchodzi w rachubę.)
  Spending so much money on a car is out. (Wydanie tylu pieniędzy na samochód nie wchodzi w rachubę.)
 1. be out of question  
  Your plan is out of the question. (Twój plan nie wchodzi w rachubę.)

"wchodzić w rachubę" — Słownik kolokacji angielskich

come into question kolokacja
 1. come czasownik + question rzeczownik = wchodzić w rachubę
  Zwykła kolokacja

  And that meant my existence might even come into question.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo