"way tends" — Słownik kolokacji angielskich

way tends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga skłania się
  1. way rzeczownik + tend czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In some ways what the district councils do tends to reinforce the efforts of regional policy.

    Podobne kolokacje: