"way survives" — Słownik kolokacji angielskich

way survives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga ocaleje
  1. way rzeczownik + survive czasownik
    Luźna kolokacja

    That way, some of the warriors might survive to return to the Keep.

    Podobne kolokacje: