"way sets" — Słownik kolokacji angielskich

way sets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga umieszcza
  1. way rzeczownik + set czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Either way, the film set an opening-day record in the country.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo