"way preserves" — Słownik kolokacji angielskich

way preserves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): domeny drogi
  1. way rzeczownik + preserve czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That way physician-owned plans could not preserve a regulatory advantage.

    Podobne kolokacje: