"way of a story" — Słownik kolokacji angielskich

way of a story kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga historii
  1. story rzeczownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Not when they get in the way of a story.

    Podobne kolokacje: