"way limits" — Słownik kolokacji angielskich

way limits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): limity drogi
  1. way rzeczownik + limit czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The mechanism almost certainly evolved, at least in humans, as a way to limit cancer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo