"way earns" — Słownik kolokacji angielskich

way earns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga zarabia
  1. way rzeczownik + earn czasownik
    Luźna kolokacja

    There are prizes as the race goes on - and sometimes more unusual ways to earn money.

    Podobne kolokacje: