"way defines" — Słownik kolokacji angielskich

way defines kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga definiuje
  1. way rzeczownik + define czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But the way of the Race defined obligations that ran in the other direction, too.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo