"way causes" — Słownik kolokacji angielskich

way causes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga powoduje
  1. way rzeczownik + cause czasownik
    Luźna kolokacja

    Sometimes his way of looking caused him to make art that in anyone else's hands would have been inconsiderably "small."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo