BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"warn by" — Słownik kolokacji angielskich

warn by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostrzegać przez
  1. warn czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Warned by experience I did not this time suggest a return to town.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo