BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"warn against" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "warn against" po angielsku

"warn against" — Słownik kolokacji angielskich

warn against kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostrzeż
  1. warn czasownik + against przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Still, Israel's leaders have been warning against such a decision.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo