"want send" — Słownik kolokacji angielskich

want send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chcieć wysyłać
  1. want czasownik + send czasownik
    Luźna kolokacja

    You want to burn the house down or send us all to fairy land?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo