"walk together" — Słownik kolokacji angielskich

walk together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chodź razem
  1. walk czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    She did not look at me as we walked together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo