"wacky approach" — Słownik kolokacji angielskich

wacky approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stuknięte podejście
  1. wacky przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Nearly every week I tried a wacky new high-concept approach to shopping.

    Podobne kolokacje: