Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Język biznesu zawsze pod rękąSPRAWDŹ >>

"w znacznym stopniu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w znacznym stopniu" po polsku

w znacznym stopniu

przysłówek
 1. largely ***
  • w dużej mierze, w znacznym stopniu, w przeważającym stopniu
   It is largely your fault. (To jest w dużej mierze twoja wina.)
   Health is largely a matter of our self-control. (Zdrowie w znacznym stopniu zależy od samokontroli.)
 2. considerably **
  • znacznie, w znacznym stopniu
   Sound travels considerably faster through water than through air. (Dźwięk przemieszcza się znacznie szybciej w wodzie niż w powietrzu.)
 3. big league
 4. majorly
 1. to a considerable degree  

powered by  eTutor logo