"vital detail" — Słownik kolokacji angielskich

vital detail kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): istotny szczegół
  1. vital przymiotnik + detail rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The new standard will fill in many of the vital details for the companies and their accountants.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo