Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"far detail" — Słownik kolokacji angielskich

far detail kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko szczegół
  1. far przymiotnik + detail rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Further details on the work and social support have been reported.