ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"visit to send" — Słownik kolokacji angielskich

visit to send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odwiedzać wysłać
  1. visit czasownik + send czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Senator John Warner, Republican of Virginia, who is chairman of the Armed Services Committee, also was there and confirmed in interviews that Mr. Bush wanted lawmakers visiting Iraq to send a firm message to Iraqi politicians.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo