"visionary approach" — Słownik kolokacji angielskich

visionary approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wizjonerskie podejście
  1. visionary przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The New American Academy is a new, innovative and visionary approach to education.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo