"violent image" — Słownik kolokacji angielskich

violent image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwałtowny obraz
  1. violent przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Interestingly, the show's most violent image is an abstract one.

    Podobne kolokacje: