"view known" — Słownik kolokacji angielskich

view known kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widok znany
  1. know czasownik + view rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'd very much like to know your views on the matter.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo