ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"verbal" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "verbal" po angielsku

verbal **

przymiotnik
 1. czasownikowy termin techniczny
 2. ustny, werbalny
  He gave her a verbal warning. (Dał jej ustne upomnienie.)
  Give me a verbal sign when you're ready to do this. (Daj mi werbalny znak, kiedy będziesz gotowy, żeby to zrobić.)
 3. dosłowny przestarzale

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. przekleństwa, bluzgi potocznie
  Your son shouldn't listen to this verbal! (Twój syn nie powinien słuchać tych przekleństw!)
  I'm sorry you had to listen to these verbals. (Przepraszam, że musiałeś wysłuchać tych przekleństw.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo