"valuable book" — Słownik kolokacji angielskich

valuable book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cenna książka
  1. valuable przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But what if you really do find a collection of old, possibly valuable books?

    Podobne kolokacje: