PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"useful approach" — Słownik kolokacji angielskich

useful approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przydatne podejście
  1. useful przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For many systems arising in physics, this is indeed a useful approach.