"use the funds" — Słownik kolokacji angielskich

use the funds kolokacja
Popularniejsza odmiana: use funds
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyj funduszów
  1. use czasownik + fund rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    All these things were to be paid for using the same funds.

    Podobne kolokacje: