"use funds" — Słownik kolokacji angielskich

use funds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie fundusze
  1. use czasownik + fund rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All these things were to be paid for using the same funds.

    Podobne kolokacje: