"use texts" — Słownik kolokacji angielskich

use texts kolokacja
Popularniejsza odmiana: use text
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): teksty wykorzystania
  1. use czasownik + text rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At one point, we tried to use written text, but somehow the piece died.

    Podobne kolokacje: