ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"use sport" — Słownik kolokacji angielskich

use sport kolokacja
Popularniejsza odmiana: use sports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport wykorzystania
  1. use czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The president has used sports to show the world we're going on with life as usual.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo