ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"use one's model" — Słownik kolokacji angielskich

use one's model kolokacja
Popularniejsza odmiana: use models
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używać czyjś model
  1. use czasownik + model rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Your bank was probably using a model like the one being developed.

    Podobne kolokacje: