"use a word" — Słownik kolokacji angielskich

use a word kolokacja
Popularniejsza odmiana: use words
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyj słowa
  1. use czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Never use a long word where a short one will do.

    Podobne kolokacje: