"use a sample" — Słownik kolokacji angielskich

use a sample kolokacja
Popularniejsza odmiana: use samples
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystuj próbkę
  1. use czasownik + sample rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The band used only digital samples of nature for the music.

    Podobne kolokacje: