"urgent news" — Słownik kolokacji angielskich

urgent news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naglące wiadomości
  1. urgent przymiotnik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Messages were also dropped on troops in the front line with urgent news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo