"urge to come" — Słownik kolokacji angielskich

urge to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nakłoń by przyjść
  1. urge czasownik + come czasownik
    Luźna kolokacja

    I urged him to come see me and he agreed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo