"uproariously funny" — Słownik kolokacji angielskich

uproariously funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śmieszny, że boki zrywać
  1. uproariously przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The humans found this confusion uproariously funny, and shrieked with laughter.

    Podobne kolokacje: