"upcoming season" — Słownik kolokacji angielskich

upcoming season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbliżająca się pora roku
  1. upcoming przymiotnik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I have to think about my upcoming seasons, the good times ahead, and not worry about my wrist.

    Podobne kolokacje: