"unsuccessful approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieudane podejście
  1. unsuccessful przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Times reported that several other unsuccessful approaches had been made.

powered by  eTutor logo