"unstable time" — Słownik kolokacji angielskich

unstable time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niestabilny czas
  1. unstable przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The contras arrived in Managua at a particularly unstable time.

    Podobne kolokacje: