"unspoiled beach" — Słownik kolokacji angielskich

unspoiled beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plaża zachowana w naturalnym stanie
  1. unspoiled przymiotnik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The totally unspoiled long sandy beaches provide a rich environment for birds and animal life.

    Podobne kolokacje: