"unsettled time" — Słownik kolokacji angielskich

unsettled time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nerwowy czas
  1. unsettled przymiotnik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    With the unsettled political times, he left the University in 1674 and moved to London.

    Podobne kolokacje: