ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"universal approach" — Słownik kolokacji angielskich

universal approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechne podejście
  1. universal przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "I was surprised to find that there was no universal approach in architecture," he said.

powered by  eTutor logo